3D Verstas oli vuosina 2005 - 2019 toiminut rovaniemeläinen yritys, jossa kaikista käytännön työtehtävien totetuksesta vastasi Janne Juopperi. Juuri tällä hetkellä kartoitamme mahdollisuuksia aloittaa toiminta uudestaan (9.9.2021)

 

Toimintaperiaatteemme juuret ovat vuodessa 2003, jolloin Janne Juopperi innostui "Linux:in tapaan" ilmaisten Open Source -ohjelmien mahdollisuuksista sisällöntuotannossa. Innostuminen konkretisoitui ilmaisen Blender 3D -ohjelman hyödyntämisessä erilaisissa pienissä animaatiokokeiluissa. Vielä vuonna 2003 Blender -ohjelman mahdollisuudet kaupallisissa animaatiotuotannoissa yleensä tyrmättiin pienienkin toimijoiden investoidessa ylimitoitetusti animaatio-alan standardiin, 3ds Max -ohjelmaan. Sittemmin Blender -ohjelma on osoittanut kyvykkyytensä, josta eräänlaisena esimerkkinä Blender Foundation:in alulle panema Sintel -animaatioelokuva.

 

Meille on tärkeintä löytää asiakkaillemme visuaalisesti vaikuttavin ja kustannustehokkain tuotantokohtainen toteutusratkaisu. Mielestämme pyrkimys "keksiä pyörä uudestaan" johtaa myös sisällöntuotannossa silkkaan rahan tuhlaukseen. Kustannustehokkuuden nimissä me itse emme myöskään tee töitä "marmorisessa maisemakonttorissa", vaan toimistomme on siellä, missä on tärkein työvälineemme eli tietokonekin. Voimme siis sanoa hyödyntävämme tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia 3D-sisällöntuotannossa tehokkaan konkreettisesti jo nyt!

 

Mielestämme tekniikka tai ohjelma ei sinällään saa olla mikään itseisarvo sisällöntuotannossa. Ei sen paremmin Open Source ohjelma Blender, kuin esimerkiksi graafisen alan standardiksi muodostuneet Adobe:n -ohjelmistotkaan. Blender on edelleen 3D ja animaatiotuotantomme tärkein työkalu, mutta yleisellä tasolla oleellisinta on valita aina paras tuotantokohtainen ohjelmisto kustannukset huomioiden. Vuonna 2003 lähdimme lähestymään 3D sisällöntuotannon kenttää uudelta kantilta tutkimalla ilmaisen Open Source ohjelma Blender:in -käytön mahdollisuutta. Nyt vuonna 2017 tämä sama ennakkoluuloton toimintatapamme jatkuu vahvana pyrkimyksenä löytää parhaimmat, sekä kustannustehokkaimmat ohjelmat ja ratkaisut asiakkaidemme hyödyksi!

 

Janne Juopperi

3D Verstas yrityksen toiminnasta vastaa tällä hetkellä pääosin Janne Juopperi. Hän valmistui medianomiksi Kemi-tornion ammattikorkeakoulusta keväällä 2002, erikoistuen perinteiseen kamera- valaisu- ja videoeditointityöskentelyyn. Tämän lisäksi koulutustaustasta löytyy myös muun muassa peliohjelmoinnin erikoistumisopinnot Rovaniemen ammattikorkeakoulussa, sekä viestinnän opintoja Pohjola-opistossa. Hänelle on näin ollen kertynyt media-alan koulutusta yhteensä noin kuuden tiiviin opintovuoden edestä. Todellista yrityselämän kokemusta on kertynyt vuodesta 2005 saakka vastuualueenaan 3D Verstas -yrityksen tuotannot. Tämä kokemus yhdistettynä jo edellä kuvattuun innovatiiviseen ajattelutapaan luo parhaan mahdollisen pohjan tuoda asiakkaiden villeimmätkin ideat todeksi taatusti kustannustehokkaasti!